1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "We tried one more time."

"We tried one more time."

Μετάφραση:Προσπαθήσαμε μία ακόμη φορά.

February 19, 2016

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Aikon17

Πιο σωστά θα λέγαμε: Προσπαθήσαμε ακομη μια φορά ή Ξαναπροσπάθησε με


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

"Προσπαθήσαμε ακομη μια φορά." είναι ήδη μία από τις αποδεκτές μεταφράσεις. Η λέξη Ξαναπροσπάθησεμε δε βρέθηκε.

"Ξαναπροσπάθησε με" ή "Ξαναπροσπάθησεμε" δεν βρέθηκε στο λεξικό. Νομίζω ότι εννοείς "ξαναπροσπαθήσαμε" που έχει προστεθεί.


https://www.duolingo.com/profile/0b9h6

Το we tried more once. Θεωρείται σωστό;


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Πρέπει να αλλάξετε τη σειρά λέξεων σε:

"We tried once more."

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.