1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "I liked this one more."

"I liked this one more."

Překlad:Mně se tenhle líbil více.

February 19, 2016

12 komentářů


https://www.duolingo.com/profile/DanuseSmeh

proč nemůže být překlad " mně se tohle líbilo víc"

April 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nueby

Protože jsem ho přidal až teď.

April 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nueby

Drazí uživatelé, zkuste si na moment představit, že problém není prolhaný správce, ale zablešený systém.

Více polopaticky: Zamítnuto neznamená nepřidal.

Než mi zase řeknete, co jsem nepřidal, zkuste si svou zamítnutou odpověď najít v tomto seznamu "přidaných" odpovědí.

Já jsem měl tento raději. Já jsem měl tento radši. Já jsem měl tenhle raději. Já jsem měl tenhle radši. Já jsem měl tenhleten raději. Já jsem měl tenhleten radši. Já jsem měl tohoto raději. Já jsem měl tohoto radši. Já jsem měl tohohle raději. Já jsem měl tohohle radši. Já jsem měla tento raději. Já jsem měla tento radši. Já jsem měla tenhle raději. Já jsem měla tenhle radši. Já jsem měla tenhleten raději. Já jsem měla tenhleten radši. Já jsem měla tohoto raději. Já jsem měla tohoto radši. Já jsem měla tohohle raději. Já jsem měla tohohle radši. Líbil se mi tento víc . Líbil se mi tento více . Líbil se mi tenhle víc . Líbil se mi tenhle více . Líbil se mi tenhleten víc . Líbil se mi tenhleten více . Líbil se mně tento víc . Líbil se mně tento více . Líbil se mně tenhle víc . Líbil se mně tenhle více . Líbil se mně tenhleten víc . Líbil se mně tenhleten více . Mně tenhle chutnal víc. Mně tenhle chutnal více. Mně tenhle chutnal líp. Mně tenhle chutnal lépe. Mně tento chutnal víc. Mně tento chutnal více. Mně tento chutnal líp. Mně tento chutnal lépe. Mně tenhleten chutnal víc. Mně tenhleten chutnal více. Mně tenhleten chutnal líp. Mně tenhleten chutnal lépe. Mně víc chutnal tento. Mně víc chutnal tenhle. Mně víc chutnal tenhleten. Mně více chutnal tento. Mně více chutnal tenhle. Mně více chutnal tenhleten. Mně líp chutnal tento. Mně líp chutnal tenhle. Mně líp chutnal tenhleten. Mně lépe chutnal tento. Mně lépe chutnal tenhle. Mně lépe chutnal tenhleten. Mně se tahle líbila více. Mně se tahle líbila víc. Mně se tato líbila více. Mně se tato líbila víc. Mně se tahleta líbila více. Mně se tahleta líbila víc. Mně se tento víc líbil. Mně se tento více líbil. Mně se tenhle víc líbil. Mně se tenhle více líbil. Mně se tenhleten víc líbil. Mně se tenhleten více líbil. Mně se tohle líbilo více. Mně se tohle líbilo víc. Mně se toto líbilo více. Mně se toto líbilo víc. Mně se tohleto líbilo více. Mně se tohleto líbilo víc. Mně se víc líbil tento. Mně se víc líbil tenhle. Mně se víc líbil tenhleten. Mně se více líbil tento. Mně se více líbil tenhle. Mně se více líbil tenhleten. Mně se líbil tento víc. Mně se líbil tento více. Mně se líbil tenhle víc. Mně se líbil tenhle více. Mně se líbil tenhleten víc. Mně se líbil tenhleten více. Mně se líbil víc tento. Mně se líbil víc tenhle. Mně se líbil víc tenhleten. Mně se líbil více tento. Mně se líbil více tenhle. Mně se líbil více tenhleten. Víc se mi líbil tento. Víc se mi líbil tenhle. Víc se mi líbil tenhleten. Víc se mně líbil tento. Víc se mně líbil tenhle. Víc se mně líbil tenhleten. Více se mi líbil tento. Více se mi líbil tenhle. Více se mi líbil tenhleten. Více se mně líbil tento. Více se mně líbil tenhle. Více se mně líbil tenhleten. Tenhle mi chutnal víc. Tenhle mi chutnal více. Tenhle mi chutnal líp. Tenhle mi chutnal lépe. Tenhle mně chutnal víc. Tenhle mně chutnal více. Tenhle mně chutnal líp. Tenhle mně chutnal lépe. Tento mi chutnal víc. Tento mi chutnal více. Tento mi chutnal líp. Tento mi chutnal lépe. Tento mně chutnal víc. Tento mně chutnal více. Tento mně chutnal líp. Tento mně chutnal lépe. Tenhleten mi chutnal víc. Tenhleten mi chutnal více. Tenhleten mi chutnal líp. Tenhleten mi chutnal lépe. Tenhleten mně chutnal víc. Tenhleten mně chutnal více. Tenhleten mně chutnal líp. Tenhleten mně chutnal lépe. Tento se mi líbil víc. Tento se mi líbil více. Tento se mně líbil víc. Tento se mně líbil více. Tenhle se mi líbil víc. Tenhle se mi líbil více. Tenhle se mně líbil víc. Tenhle se mně líbil více. Tenhleten se mi líbil víc. Tenhleten se mi líbil více. Tenhleten se mně líbil víc. Tenhleten se mně líbil více. Toto jsem měla raději. Toto jsem měla radši. Toto jsem měl raději. Toto jsem měl radši. Tento jsem měla raději. Tento jsem měla radši. Tento jsem měl raději. Tento jsem měl radši. Tuto jsem měla raději. Tuto jsem měla radši. Tuto jsem měl raději. Tuto jsem měl radši. Tenhle jsem měla raději. Tenhle jsem měla radši. Tenhle jsem měl raději. Tenhle jsem měl radši. Tenhleten jsem měla raději. Tenhleten jsem měla radši. Tenhleten jsem měl raději. Tenhleten jsem měl radši. Tuhle jsem měla raději. Tuhle jsem měla radši. Tuhle jsem měl raději. Tuhle jsem měl radši. Tuhletu jsem měla raději. Tuhletu jsem měla radši. Tuhletu jsem měl raději. Tuhletu jsem měl radši. Tohle jsem měla raději. Tohle jsem měla radši. Tohle jsem měl raději. Tohle jsem měl radši. Tohleto jsem měla raději. Tohleto jsem měla radši. Tohleto jsem měl raději. Tohleto jsem měl radši. Toto jsem měla rád více. Toto jsem měla rád víc. Toto jsem měl rád více. Toto jsem měl rád víc. Tento jsem měla rád více. Tento jsem měla rád víc. Tento jsem měl rád více. Tento jsem měl rád víc. Tuto jsem měla rád více. Tuto jsem měla rád víc. Tuto jsem měl rád více. Tuto jsem měl rád víc. Tenhle jsem měla rád více. Tenhle jsem měla rád víc. Tenhle jsem měl rád více. Tenhle jsem měl rád víc. Tenhleten jsem měla rád více. Tenhleten jsem měla rád víc. Tenhleten jsem měl rád více. Tenhleten jsem měl rád víc. Tuhle jsem měla rád více. Tuhle jsem měla rád víc. Tuhle jsem měl rád více. Tuhle jsem měl rád víc. Tuhletu jsem měla rád více. Tuhletu jsem měla rád víc. Tuhletu jsem měl rád více. Tuhletu jsem měl rád víc. Tohle jsem měla rád více. Tohle jsem měla rád víc. Tohle jsem měl rád více. Tohle jsem měl rád víc. Tohleto jsem měla rád více. Tohleto jsem měla rád víc. Tohleto jsem měl rád více. Tohleto jsem měl rád víc. Toto se mi líbilo více. Toto se mi líbilo víc. Tohleto se mi líbilo více. Tohleto se mi líbilo víc. Tohle se mi líbilo více. Tohle se mi líbilo víc. Toto se mi líbilo víc. Toto se mi líbilo více. Toto se mně líbilo víc. Toto se mně líbilo více. Tohleto se mi líbilo víc. Tohleto se mi líbilo více. Tohleto se mně líbilo víc. Tohleto se mně líbilo více. Mně se tenhle líbil více. Mně se tenhle líbil víc. Mně se tento líbil více. Mně se tento líbil víc. Mně se tenhleten líbil více. Mně se tenhleten líbil víc.

July 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sovada

asi nepřidal :(

January 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/IngridPolk

Líbil se mi víc tento. (nebere to přehozený slovosled, který je ale, myslím, také v pořádku).

June 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lukyboy1

Proc nemuze byt .Měl jsem tohohle radši?

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/proangl

Je mozny preklad: "Mne se to libilo vic" ?

October 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jarinTrn

Je uznatelne "tento se mi vic libil"?

November 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Radek40494

Proč nejde "Měl jsem toto raději"

April 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jaromirvys

nechapu, proc nemuze byt "mel jsem tohle rad vice"

September 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ity762265

Mě se líbilo vic tohle ...???

October 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/rka176656

Proč není přijato "tenhle se mi líbil víc?" jako druhá varianta?

January 14, 2019
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.