"Bạn sẽ tiếp tục ăn."

Dịch:You are going to continue eating.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/langtu_1979
  • 25
  • 16
  • 1015

Basing on the English Grammar, after the verb, that follows "continue", has to add "ing".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

Tại sao continue eating va continue to eat đều đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Katori301

ờ nhỉ. tại sao vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

To eating và to eat đều đúng là sao vậy các cao thủ?

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.