1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "We have an apple."

"We have an apple."

Translation:Mamy jabłko.

February 21, 2016

14 Comments


https://www.duolingo.com/profile/bruno.jodas

What's the difference between "mam jablko" and "mamy jablko"?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1795

See the inflection of "mieć" [to have, to own]:

Mam is 1-st person singular [I have]

Mamy is 1-st person plural [We have]


https://www.duolingo.com/profile/Paranoix

"mam jabłko" - I have an apple

"mamy jabłko" - We have an apple


https://www.duolingo.com/profile/fay335266

can i say ja mam jablko - "i have an apple" or its only mam because its "i have" already


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1795

In Polish, as in Spanish, you can skip the personal pronoun in function of the subject, as the form of the verb already says that. In 1-st and 2-nd person it is usually skipped, used only if you want to emphasise who has/does/makes something, e.g. "I have it (while you don't have it)". However, in 3-rd person it is usually not skipped. See also here: http://sgjp.pl/leksemy/#267480/mie%C4%87


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Well, 3rd person pronouns are omitted only when the subject is already known, which on Duolingo does not really happen, but in real life... will happen almost always.


https://www.duolingo.com/profile/Sven399190

I find it hard to remember


https://www.duolingo.com/profile/ThierryGomes1

How would I say " We have four apples"?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

"Mamy cztery jabłka".


https://www.duolingo.com/profile/JustinaC2

Nie mam polskich znakow w telefonie a i tak mi czasami nie zalicza


https://www.duolingo.com/profile/Roszanka

Nie ma to jak uczyć się polskiego będąc polakiem, co?


https://www.duolingo.com/profile/Ignisssss

Wiesz, że to jest dobry sposób na naukę angielskiego? Ja tam idę w obie strony i jak uczę się "polskiego" to nawet jest trudniej bo muszę ciągle pamiętać tym a, an, the.


https://www.duolingo.com/profile/pye20

To Have • Mieć
I am having • Mam
You are having • Masz
She is having • Ma
We are having • Mamy
You are having • Macie
They are having • Mają


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1795

Uważaj! Wprowadzasz innych w błąd! Czasownik "to have" w formach dynamicznych, czyli w czasach typu Continuous - NIE OZNACZA "mieć coś", "posiadać coś", (1).

Jest tak dlatego, że czasownik "to have" zalicza się do tak zwanych czasowników statycznych (stative verbs). Niektóre z nich są używane tylko w czasach statycznych (Simple Past, Simple Present, Future Simple) - np. czasowniki "to like", "to love", "to remember", "to hate". Inne natomiast mogą być również używane w czasach dynamicznych (Continuous) - ale mają wówczas inne znaczenie. Czasownik "to have" zalicza się właśnie do tej drugiej grupy. Trochę na ten temat można przeczytać np. tu: https://engleash.org/czasowniki-statyczne lub tu: https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/gramatyka/czesci-mowy-part-of-speech/czasownik-verb/czasowniki-wyrazajace-czynnosci-i-stany-action-and-state-verbs/ - lepsze artykuły na ten temat są raczej dostępne po angielsku np. https://www.perfect-english-grammar.com/stative-verbs.html

Czas Present Continuous nadaje się do wyrażania jedzenia lub picia przy pomocy czasownika "to have", np. "I am having an apple" czy "she is having a cup of coffee". Podobnie rzecz się ma z fizycznym doświadczaniem innych czynności, np. paleniem papierosa, braniem prysznica lub uczestnictwem w zabawie - do nich również można zastosować czasownik "to have", ale właśnie w formie Continuous, czyli z końcówką -ing.

Natomiast w czasie Simple Present czasownik "to have" oznacza "mieć coś". Niestety spośród wszystkich czasowników statycznych, z czasownikiem "to have" sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. W niektórych bowiem przypadkach może on być zastosowany w czasie statycznym dla wyrażenia jedzenia czy picia czegoś - wówczas mianowicie, gdy ze zdania wynika o jaki kontekst chodzi. Dlatego np. zdanie "he has an apple" znaczy tylko i wyłącznie "on ma jabłko", a "he is having an apple" znaczy "on je jabłko". Ale już zdanie "he has an apple for breakfast every day" (Simple Present!) znaczy "on codziennie zjada jabłko na śniadanie", albo "he had a cigarette before leaving his flat" (Simple Past!) znaczy "przed opuszczeniem swojego mieszkania wypalił papierosa". Dla ułatwienia jednak, zdań podobnych do tych ostatnich w aktualnej wersji kursu nie ma.


(1) Jest jeden kontekst w którym można go użyć w zbliżonym znaczeniu, ale nie nadaje się on do tego kursu.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.