"Αυτός ακόμα μου γράφει."

Μετάφραση:He still writes to me.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.