"Αυτός ακόμα μου γράφει."

Μετάφραση:He still writes to me.

February 21, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.