Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/lephuonganh6g

Cách làm bài tập của lớp theo học trên duolingo

Các bạn chỉ giúp mình bài tập giao hạn chỗ nào và cách làm

2 năm trước

0 Nhận xét