Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học thời trang."

Dịch:I study fashion.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JasonSmith279832

I learn about fashion ?? Co dung ko??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhvanhien

I study fashion đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I learn fashion

2 tháng trước