"Khán giả của tôi"

Dịch:My audience

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JasonSmith279832

My fans??? Co dung koo??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Putin17082008

Ko dung

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.