"Εσύ διαβάζεις το μενού."

Μετάφραση:You read the menu.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.