Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Đố vui tiếng Anh

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Hôm nay chụy Chê có mấy câu đố vui dành cho mấy bé trên Duolingo nà. Mấy câu này lấy của mấy em tiểu học bê qua đây đó. Đúng 1 câu tui cho 1 lingots. Một bạn được trả lời tối đa 4 câu thôi, để chừa câu cho các bạn khác làm nữa.

Imgur

Question

Imgur

Source: Internet

2 năm trước

56 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Shine_friendship

Câu 3: in the fridge

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kirito2006

điêu vd

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Shine_friendship

Câu 6: friendship

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhtra09

Câu 7. Today

Câu 8. "M"

Câu 14. My name

Câu 16. Age

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

câu đúng, 14 gần đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

2,dictionary

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_hoang_thuy_

1:a music key 2:in the dictionary 3:in the mouth 4:because it is in the middle of day

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

1,3,4 đúng, 2 câu kia có người trả lời rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LaChucMi
LaChucMi
 • 25
 • 20
 • 8
 • 272

Câu 6: Promise

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

correct

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quanbarca05
quanbarca05
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

1:A key word

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

sai coi đáp án ở trên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quanbarca05
quanbarca05
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

tui vào trước nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

I did it years ago ;) A piece of cake.

17- Heat;

18- A and B;

19- O, I, C, U;

20- Your word.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Làm câu số mấy thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

4 câu cuối, có ghi số đàng hoàng đầy đủ mà :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

mới sửa lại còn dám cãi à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/j.bre

Em thề với chị là ghi 17-20 nhưng không hiểu Duo nó làm ăn thế nào về thành 1-4 thì em không rõ :3. Sửa 17. thành 17-. Không thì chị cứ để thử 1 comment ở dưới mà xem, số bất bì và 1 dấu chấm :3.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

11.

12.

13.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quanbarca05
quanbarca05
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

3.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

đúng hết 4 câu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

11.The fire

14.My name

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

11 đúng, 14 gần đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

8.Letter "m"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Grolias
Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

1.A music key

6.Promise

 1. An umbrella

 2. Heat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

mấy câu này trả lời hết rồi, bạn tìm câu khác đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Grolias
Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

thấy còn câu nào nữa đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

mắt lòi hả, lo dò câu trả lời mà tìm coi câu nào làm rồi chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

mấy câu này trả lời hết rồi, bạn tìm câu khác đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieu_thu_09

chị ơi còn câu nào nữa ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

8,13

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

16.Age

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1809

12 Because it is in the middle of water

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

correct

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1809

10 - Letter C (The Sea).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

exact!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

5 One powders the face and the other faces the powder.

7 Today

9 A hole

14 Your name

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

đúng hết, giỏi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeVyNa
 1. buckle pant 2. autunm 3. stomach 5. clothes 11. fire :) :D
2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

sai, các bạn khác đã giải, bạn xem đáp án của những bạn ấy nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeVyNa

Cám ơn ChauLe3 :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhT129

cho hoi lam sao tui choi duoc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

cứ trả lời ở đây thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhT129

xin loi tui van khong hieu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hansoomun

câu 3: B.C câu 6 : friendship

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyet-Chien28.09
 1. In the dictionary
 2. In the fridge
 3. Today
 4. Age
2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Có hết đáp án ở trên rồi bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
_Story_
 • 22
 • 20
 • 3

1.The June B.C

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
_Story_
 • 22
 • 20
 • 3
 1. In your stomachache
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ayane2309

câu 1: keyboard

2 năm trước

https://www.duolingo.com/.Miu.

câu 3: in the mouth

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VUTHIHAIGIANG

câu 1 monkey

7 tháng trước