Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Đố vui tiếng Anh

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Hôm nay chụy Chê có mấy câu đố vui dành cho mấy bé trên Duolingo nà. Mấy câu này lấy của mấy em tiểu học bê qua đây đó. Đúng 1 câu tui cho 1 lingots. Một bạn được trả lời tối đa 4 câu thôi, để chừa câu cho các bạn khác làm nữa.

Imgur

Question

Imgur

Source: Internet

7
2 năm trước
1

56 Nhận xét