"Thoseareourpatients."

Dịch:Đó là những bệnh nhân của chúng tôi.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1053

Patient đọc sao mọi ngươì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/patient_1?q=patient

Click vô biểu tượng loa màu xanh hay loa màu đỏ để nghe người ta nói nha bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TinL953644

Tôi có chút góp ý. Trong đáp án nên có từ "những". Vì trong tiếng Việt không nói "Đây là các người bệnh của chúng tôi".

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.