1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Đuổi hình bắt chữ English

https://www.duolingo.com/profile/harunosaku_06

Đuổi hình bắt chữ English

Bạn nào sau đây trả lời được hết các câu này thì được tặng 10 lingots nhé!! 1.

Imgur

2.

Imgur

3.

Imgur

4.

Imgur

5.

Imgur

6.

Imgur

7.

Imgur

Các bạn hãy cố gắng lên nhé!!Bạn đầu tiên sẽ nhân được 10 lingots thôi nhé!!

February 22, 2016

18 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthaman

so 7 housewife

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

6 hanbags

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

3 Basketball

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3
  1. Sandcastle
February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

ô sao mik khi là 2 nó lại hiện là 1 nhỉ?

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

1 a brainstorm

b headhunter

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

5 Sunflower

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

7 housewife

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/marakata
  1. imgur

  2. imgur

  3. imgur

  4. imgur

5.imgur

6.imgur

7.imgur

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/marakata

3.Sandcastle 4.Basketball 5.Sunflower 6.Handbag 7.Housewife

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/marakata

1,2 hk bik :P

February 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Grolias

1.Brainstorm;Headhunter

  1. Sandcastle

3.Rainbow

4.Basketball

5.Sunflower

6.Hanbags

7.Housewife

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ha.Chau

4 . basketball

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/BCSol

2.sandcastle

February 25, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.