https://www.duolingo.com/harunosaku_06

Đuổi hình bắt chữ English

Bạn nào sau đây trả lời được hết các câu này thì được tặng 10 lingots nhé!! 1.

Imgur

2.

Imgur

3.

Imgur

4.

Imgur

5.

Imgur

6.

Imgur

7.

Imgur

Các bạn hãy cố gắng lên nhé!!Bạn đầu tiên sẽ nhân được 10 lingots thôi nhé!!

2 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

so 7 housewife

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

6 hanbags

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

3 Basketball

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10
 1. Sandcastle
2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

ô sao mik khi là 2 nó lại hiện là 1 nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

1 a brainstorm

b headhunter

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

5 Sunflower

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

7 housewife

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 120
 1. imgur

 2. imgur

 3. imgur

 4. imgur

5.imgur

6.imgur

7.imgur

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 120

3.Sandcastle 4.Basketball 5.Sunflower 6.Handbag 7.Housewife

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 120

1,2 hk bik :P

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Grolias
Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

1.Brainstorm;Headhunter

 1. Sandcastle

3.Rainbow

4.Basketball

5.Sunflower

6.Hanbags

7.Housewife

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ha.Chau
Ha.Chau
 • 25
 • 25
 • 9
 • 6
 • 4

4 . basketball

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCSol
BCSol
 • 16
 • 9
 • 3
 • 2

2.sandcastle

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.