1. Forum
  2. >
  3. Topic: Danish
  4. >
  5. Computerspil på dansk

https://www.duolingo.com/profile/100percentnick

Computerspil på dansk

Jeg er ved at blive træt med at lære dansk. Duolingo er rigtig god for motiviation, men jeg ønsker en måde at lære dansk med lidt mere historier og sjov.

Kan nogen her anbefale computerspil på dansk? (måske 'point and click' 'JRPG' et eller andet).

Alle forslag velkommen :)

Har det godt alles sammen

February 22, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/TobiasJacobsen

I found some small games here online - some of them are for Danish learning: http://xn--onlinelring-g9a.dk/gratis-spil http://www.duda.dk/opgaver/opgaver.html http://www.duda.dk/opgaver/dansk/dansk-a/dansk-a.html

Apps for learning: http://skoleapps.com/category/begynder-dansk

"Magnus og Myggen" and "Pixeline" good children games as well that are point and click mostly.

This is a nice geography game, where you can learn cities and country names in Danish: http://online.seterra.net/da


https://www.duolingo.com/profile/100percentnick

Thanks for the links TobiasJacobsen! These are really helpful!


https://www.duolingo.com/profile/TobiasJacobsen

Great to hear!! I am a gamer myself and love to learn languages through gaming. I have learned a lot of English and German through gaming, actually. I played Pokemon in German as a kid on Gameboy, which helped me to learn new words. :D I can also recommend The Sims 1 - it is such a great game. It also contains many Danish words for learning. :)


https://www.duolingo.com/profile/AxelPutra

Jeg anbefaler The Sims Series (The Sims3 / The Sims 4) at lære alle sprog.

Da Jeg var lære Englesk, The Sims 2 hjulpet mig fordi det brugte mange daglige ord fra objekters navne til interaktioners navne.

håber det hjælper!

(Btw, is my sentences above correct?- I used a lot of google translate lol)


https://www.duolingo.com/profile/Lerura

"Jeg anbefaler The Sims Series (The Sims 3 / The Sims 4) (som et værktøj) TIL at lære alle sprog."
Betydning: "Uanset hvilket sprog du ønsker at lære, anbefaler jeg, at du spiller Sims" Her kunne man godt fristes til at bruge FOR i stedet for TIL, men det ville ændre betydningen til:
"Hvis man ønsker at lære alle sprog, ..." (målet er at lære alle verdens sprog, - uden undtagelse)

"Da jeg lærte engelsk, ..."
"Da jeg var lære englesk" er en halvskidt oversættelse, ord for ord, fra engelsk "When I was learning english".
Og stavemåden er blot en simpel udskiftning af bogstaver.

"... hjalp The Sims 2 mig, ..."
Da det er en bisætning, ændres ordstillingen. Da det efterfølges af endnu en bisætning med et subjekt og et udsagnsord ("det" og "brugte"), skal man huske at sætte et komma.
Det ville være korrekt at skrive:
"The Sims hjalp mig, da jeg lærte dansk"
Det er også muligt at konstruere en sætning med "hjulpet" ,men så skal man gøre brug at hjælpeordet "har" (har hjulpet), og "da" (dengang) skiftes ud med "mens" (i forbindelse med).
"The Sims har hjulpet mig, mens jeg lærte dansk."
eller
"Mens jeg lærte dansk, har The Sims hjulpet mig" Læg mærke til at, fordi vi bruger et hjælpeord (har), bliver dette flyttet om foran navnet i stedet for udsagnsordet.

"... fordi det bruger mange dagligdags ord, ...
"dagligdags" at man bruger dem i daglig tale.
"daglige" betyder at man bruger ordene hver eneste dag.
kommaet sættes fordi resten af sætningen er en uddybning af, hvilke ord der bruges.

"... - fra objekters navne til interaktioners navne."
Fordi dette er ekstra information (her i form af eksempler), skal man bruge en bindestreg (med et mellerum på begge sider) før sætningen. Det bliver til eksempler for man vælger at bruge ordet "til" (fra X til Y).
Hvis der var tale om at det var de eneste to typer ord, skal man bruge "og i stedet for"

Man kunne også gøre denne delsætning til en del af den forrige.
"... fordi det bruger mange dagligdags ord for f.eks. objekter og interaktioner" Havde vi her valgt at sige: "fordi det bruger mange dagligdags ord fra objekters navne og interaktioners navne." Ville det betyde, at det ikke er de rigtige navne/ord der er brugt, men blot ord der er afledt deraf.

"Jeg håber, at det hjælper" (nutid)
eller
"Jeg håber, at det vil hjælpe" (fremtid)
For at være en komplet sætning er det nødvendigt, at der også er et subjekt.
Når "håbe" efterfølges af en beskrivelse af hvad man håber på, skal man også huske hjælpeordet "at".
Man kan også sige "på, at", ven så bil sætningen ændre sig i retning af, at det er din store drøm, at det sker, i stedet for blot at udtrykke at det vil gøre dig glad, hvis det sker.

Learn Danish in just 5 minutes a day. For free.