1. Forum
  2. >
  3. Topic: Welsh
  4. >
  5. "I have arrived at school ear…

"I have arrived at school early every day this week."

Translation:Dw i wedi cyrraedd yr ysgol yn gynnar bob dydd yr wythnos hon.

February 22, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ChrisMSully

yr ygsol = at school?!


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Not quite... cyrraedd - to reach; to arrive at (no preposition required in Welsh)

  • Dylai trên Dewi gyraedd Caerdydd erbyn 8.00 - 'Dewi's train should arrive at/get to/reach Cardiff by 8.00'
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.