https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ là hai dạng đặc biệt của động từ trong tiếng Anh. Trong một số trường hợp, hiện tại phân từ và quá khứ phân từ gây nhầm lẫn. Dưới đây là những kiến thức cơ bản về hai dạng động từ này.

1. Khái niệm.

– Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi “-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ.

– Quá khứ phân từ hay còn gọi là quá khứ phân từ hai của động từ, có dạng ”V-ed” (đối với các động từ có quy tắc) và các động từ nằm ở cột thứ 3 trong bảng liệt kê các động từ bất quy tắc.

2. Cách dùng.

a. Cách dùng của hiện tại phân từ.

 • Dùng trong các thì tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nhất định như thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. (She has been working in this company for 5 years.)

 • Dùng làm chủ ngữ trong câu. (vai trò giống như một danh từ.) (Going out now may be very dangerous.)

 • Dùng làm tân ngữ của động từ. (I hate being asked a lot of questions about my private life.)

 • Dùng làm tân ngữ của cụm giới từ. (Mary is interested in reading books.)

 • Dùng như bổ ngữ của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, những câu dạng S + Be + complement thì ”complement” ở đây được gọi là bổ ngữ của chủ ngữ. (My hobby is playing computer games.)

 • Dùng như tính từ trong câu. (The smiling girl is my sister.)

 • Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn. (She is the worker having the best quality.)

b. Cách dùng của quá khứ phân từ.

 • Dùng trong các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành. (When I came, he had left.)

 • Dùng như tính từ trong câu. (She lived in an isolated village.)

 • Dùng trong câu bị động. (The boy is taught how to play the piano.)

 • Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn. (I have read the novel written by O’Henry.)

[ ST ]

P/s : Cho NP hỏi là chỉ cần nắm rõ " 12 thì "thì sẽ làm bài tập này được phải không ? Ai có thì cho NP xin bài tập luôn nhá !!! ( lớp 8 )

Thân,

NP-Do

February 23, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Takei61

MÌnh nghĩ là sẽ làm đc nếu nắm rõ 12 thì cơ bản trên! Mình cũng đang tìm bài tập này~ cảm ơn vì đã chia sẻ

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Story_

phần quá khứ phân từ phải bổ sung thêm các trường hợp cần dùng nữa

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Ngày nào cũng có người đăng bài giảng ngữ pháp, z mà hum bữa ai đó hỏi sao Duo không có giáo viên, giáo viên một đống đây nè. Ngày nào cũng giảng bài =))

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bin7157200

Very good

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DngTh8

Hay lắm! Mình đang mắc phần này

November 21, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.