"Youdonotaddsugar?"

Переклад:Ви не додаєте цукор?

2 роки тому

7 коментарів


https://www.duolingo.com/mike.lmi

Це питання. Чому не так - Do you not add sugar?

2 роки тому

https://www.duolingo.com/Nordry
Nordry
  • 25
  • 11

Можна і так і так (хоча у Вашому варіанті правильно буде "Do not you add sugar?"). У випадку "You do not add sugar?" запитання у розмові виділяється інтонацією. Це, скоріше, здивування: "Як? Ти не додаєш цукор?".

2 роки тому

https://www.duolingo.com/Maksimchuk14

Але це, як я розумію, використати можна лише у повсякденній розмові з так званим native speker? При виконанні якихось завдань, де перевіряється граматика це швидше всього зарахують, як помилку, чи не так?

2 роки тому

https://www.duolingo.com/Nordry
Nordry
  • 25
  • 11

Не факт, треба спробувати, щоб сказати точно прийме чи ні. Але ж це завдання є і своїм існуванням повинне підтерджувати те, що мають прийняти :)

2 роки тому

https://www.duolingo.com/Fb8U1
Fb8U1
  • 25
  • 747

То як правильно: Do not you add...?, чи Do you not add...? Я зустрічав протилежні пояснення. Може допустимі обидві форми залежно від контексту? (Наприклад, Не Ви додаєте... або Ви не додаєте...). Правила такого ще не бачив.

Чоловік, що проживає у Британії, казав, що not у питальних реченнях ставлять після підмета, але у скороченій формі приєднують до do (don't).

1 рік тому

https://www.duolingo.com/Fb8U1
Fb8U1
  • 25
  • 747

Ось як буває. У попередньому коментарі я питав про місце заперечення not у питальному реченні. А вже за годину в іншій вправі прочитав коментар Nordry з посиланням на кембриджський словник, стаття щодо вживання not (n't).

http://dictionary.cambridge.org/ru/грамматика/британская-грамматика/questions-and-negative-sentences/not.

Стаття доволі об'ємна, то зосереджусь на місці not у питальному реченні. Словник пояснює, що not вживається у формальному спілкуванні чи для більшого наголошення і ставиться Після підмета. Скороченим запереченням n't користуються в неформальному спілкуванні. Воно приєднується до допоміжного дієслова і фактично стоїть Перед підметом. Тобто, у нашому реченні правильно казати: Do you not add sugar? Або: Don't you add sugar?

Далі цитата із словника і приклади формального і неформального спілкування.

Not and n’t in questions (Did you not …? Wasn’t she …?)

We use not or n’t to form negative questions:

Why haven’t you eaten anything?

Couldn’t he pay someone to help him with the garden?

Wasn’t it Cath’s party last night?

Weren’t you listening?

When there is no modal verb or auxiliary verb or be, we use auxiliary verb do + n’t or do + not (don’t, do not, doesn’t, does not, didn’t, did not):

Why didn’t you go?

Don’t those two go to school together?

Questions with not instead of n’t sound more formal or give more emphasis. We put not after the subject.

Запитання з not замість n't звучить більш формально чи дає більший наголос. Ми ставимо not після підмета.

Compare

More formal/emphatic. Why did she not phone and tell us?

Everyday situations Why didn’t she phone and tell us?

More formal/emphatic. Does Ellen not like you very much?

Everyday situations Doesn’t Ellen like you very much?

1 рік тому

https://www.duolingo.com/gassilina

Сьогодні якась пошесть: не приймає відповіді з "ти" в жодному реченні. Що сталося?

1 місяць тому
Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.