Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Which flower do you love?"

Dịch:Bạn thích hoa nào?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/horazone

"Bạn yêu thích loài hoa nào?" should also be corrected.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DUYKHANH5

"bạn thích bông hoa nào" dịch thế này được không các bạn

2 năm trước