Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/DangVanQuang

"I liked that lemon."

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DangVanQuang

tôi đã thích quả chanh đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

quả chanh đó thì chua

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phngtho295383

Quả chanh đó thì ngọt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh0Nguync

Chanh làm sao mà ngọt được?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/v3oKE

thi la chanh cham duong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Em91Al

Tôi đã thích quả chanh đó.

2 năm trước