Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ đề nghị tôi cái gì?"

Dịch:What will you offer me?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huytran193108

What will you suggest me? Sai sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

that seems to be right

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

What will you ask me?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Bạn sẽ mời tôi cái gì?

7 tháng trước