Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có muốn một sự thăng tiến không?"

Dịch:Do you want a promotion?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

the fast promotion is very dangerous.

5 tháng trước