Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want a comb."

Dịch:Tôi muốn một chiếc lược.

0
2 năm trước

0 Nhận xét