"Iwantacomb."

Dịch:Tôi muốn một chiếc lược.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhn153741

ừ nghe không ra luôn đó

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.