https://www.duolingo.com/Supreme_Universe

Game ghép chữ tiếng Anh lại cho đúng

vào mỗi thứ 5 hàng tuần mình sẽ đưa những chữ cái tiếng Anh cho các bạn ghép người nào ghép nhanh mà ghép nhìu từ và từ ghép đó dịch ra được nhìu nghĩa nhất sẽ được 4 lingots nhá,nếu có ai tham gia hãy cho mik 1 like từ ghép tuần này: r y a.

2 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Grolias
Grolias
  • 25
  • 21
  • 17
  • 9
  • 9

Ray:cá đuối

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhtra09

Từ ghép chỉ bao gồm ba chữ cái r, y, a thôi hả

hay bao gồm nhiều chữ cái trong đó có chứa ba chữ r, y, a?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Shine_friendship

mik dk:


ray:cá đuối;


danh từ: tia sáng, tia hi vọng


động từ: chiếu tia

2 năm trước

https://www.duolingo.com/msnbarca

ray

2 năm trước

https://www.duolingo.com/msnbarca

yar

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Ray


Danh từ:

cá đuối ,tia, tia hy vọng, tia sáng


Danh từ:

bắn tia, chiếu tia

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
_Story_
  • 22
  • 20
  • 3

ray

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TraiTimThuyTinh

ray: -danh từ: cá đuối, tia - động từ: rọi, chiếu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoc_ha_1234

giỏi đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhathay2003

ray: cá đuối

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanganhnguyen30

the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthihaanh202

ra de tiep di

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AmberMariaDaring

ms vào không bít ling dùng để lm j nên cx trả quan tâm nhưng thấy thi như z thú vị ghê like nak ^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

ray:Danh từ:[động vật học]cá đuối,tia sáng động từ:chiếu ,tỏa

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.