"I am going to finish reading this letter."

Dịch:Tôi sẽ hoàn thành việc đọc lá thư này.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhPhan10

"tôi sẽ kết thúc đọc lá thư này" sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

tôi sẽ dừng việc đọc lá thứ này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngthanhChn

Tôi sẽ đọc xong lá thư này(đơn giản nên dùng là xong,không nên hoàn thành)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongchinh

tôi sẽ đọc hết lá thư này có thể coi là một đáp án đúng không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I am going to finish to read this letter

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.