Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to finish reading this letter."

Dịch:Tôi sẽ hoàn thành việc đọc lá thư này.

1
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhPhan10

"tôi sẽ kết thúc đọc lá thư này" sao lại sai?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

tôi sẽ dừng việc đọc lá thứ này

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngthanhChn

Tôi sẽ đọc xong lá thư này(đơn giản nên dùng là xong,không nên hoàn thành)

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongchinh

tôi sẽ đọc hết lá thư này có thể coi là một đáp án đúng không?

0
Trả lời2 năm trước