1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "Do you have a better offer f…

"Do you have a better offer for me?"

Translation:Masz dla mnie lepszą ofertę?

February 25, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/IntPolyglot

Hello! Please could you explain why "Masz lepszą ofertę dla mnie?" is not possible? Thank you!


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1791

It is correct, should be accepted.


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Okay, added.


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1791

"Macie lepszą ofertę od mnie?" w teście wielokrotnego wyboru - wydaje mi się, że mimo niecodziennego porządku słów, albo powinno być również zaakceptowane, albo nie powinno być w ogóle takiej propozycji...


https://www.duolingo.com/profile/immery

A to nie jest jednak inne znaczenie? offer for me - oferta dla mnie , nie ode mnie? no i brakuje "E". Ale podchwytliwe jest trochę za bardzo.


https://www.duolingo.com/profile/Emwue

Moim zdaniem masz rację, sens jest diametralnie inny:

  • Oferta dla mnie - ktoś oferuje coś mi

  • Oferta ode mnie - ja oferuje coś komuś

Także nie ma bata żeby "Macie lepszą ofertę od mnie"(pomijając nawet kwestię e w od/ode) było akceptowalnym tłumaczeniem dla "Do you have a better offer for me".

Niemniej, faktem jest, że to "trochę" trudniejsze niż typowy poziom tego kursu…


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1791

Faktycznie, robiąc ćwiczenie "na czas" nie zauważyłem, że jest tam "od mnie" zamiast "dla mnie".

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.