Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is a good lawyer."

Dịch:Đây là một luật sư giỏi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/somenuchi

Đây là một luật sư tài giỏi cũng đúng đấy chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

yes, your answer should be better

2 năm trước