"I am going to think about this tonight."

Dịch:Tôi sẽ nghĩ về điều này tối nay .

2/28/2016, 1:02:48 PM

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghoan

Tôi sẽ nghĩ về đêm nay> đây cũng là một cách dịch.

2/28/2016, 1:02:48 PM

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

hoàn toàn sai

3/11/2016, 9:37:14 PM

https://www.duolingo.com/WhatYourNa911331

tôi sẽ nghĩ về điều tối nay

9/21/2018, 7:42:49 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.