"Το αγόρι γράφει φράσεις."

Μετάφραση:The boy writes phrases.

February 29, 2016

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Sentences?

February 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

  Sentences = προτάσεις. In Greek it is quite clear that the two are not interchangeable. Strictly speaking a sentence has a verb, just like in English, a phrase not necessarily so.

  February 29, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

  Ευχαριστώ πολύ D..

  February 29, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/Valentine897317

  Πρέπει να περιλάβετε και τη λέξη "sentence". Είναι σωστότερη

  February 5, 2018
  Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.