"Đó là những quyết định tốt."

Dịch:Those are good decisions.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sinh634936

Hoc xong roi nhung khong chuyen bai khac

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.