"Αυτή πρόκειται να τοποθετήσει το λουλούδι στο τραπέζι."

Μετάφραση:She is going to place the flower on the table.

2/29/2016, 2:06:27 PM

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.