1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "There is a lot of traffic to…

"There is a lot of traffic today."

Μετάφραση:Υπάρχει πολλή κυκλοφοριακή κίνηση σήμερα.

February 29, 2016

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Theofa

"υπάρχει αρκετή κίνηση σήμερα" Το "αρκετή" δεν είναι σωστό;


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Αρκετή = enough.


https://www.duolingo.com/profile/Theofa

Ευχαριστώ!!

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.