1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Jeg ligger og snakker med ha…

"Jeg ligger og snakker med ham telefonen."

Translation:I am talking with him on the telephone.

February 29, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Fyn9N

"ligger og" is missing in the translation!

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.