https://www.duolingo.com/profile/ChienDuong

Làm sao học tiếp theo??

Mình học xong những bài học thuộc khóa học ban đầu mình chọn. Bây giờ làm như thế nào để học tiếp những bài học khác có trình độ khó hơn vậy các bạn?? Mình không tài nào tìm cách đi đến những bài học khác được.

March 1, 2016

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung
March 1, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.