Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The teacher had given me the answer."

Dịch:Giáo viên đã đưa tôi câu trả lời.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lam-pl

cô giáo đã cho tôi đáp án cx đúng chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoiVu2

Giáo viên đã đưa tôi đáp án cũng đúng chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

uhm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/wwwlongvn

Giáo viên Thầy giáo Cô giáo đều phải đựơc chấp nhận chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenlinh2912

"người giáo viên đã đưa tôi câu trả lời" cũng sai

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tronglvh

đưa với gửi cũng giống nhau trong đây mà nhỉ, mình đi học toàn xin thầy cô gửi cho đáp án, chứ có xin đưa cho đâu, y như ép buộc ấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang_Minh_2210

Giáo viên đã chỉ cho tôi đáp án - được không nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kacy2006

Đã đưa không được sao?

1 năm trước