https://www.duolingo.com/Sunny245

Sharing!

Hi Guys!

I would like to share a website which you can watch the movies with English subtitles: http://studymovie.net/

Hope it useful,

Enjoy ^^! Sunny

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Scorpio2005

thanks ở trong đó cũng có Hannah Motana nữa đó bộ phim mình thích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sunny245

yes! that is a my favorite film too:)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
  • 19
  • 13
  • 8
  • 8
  • 5

Woa! Thank you so much....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sunny245

You're welcome :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
  • 19
  • 13
  • 8
  • 8
  • 5

No promblem!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhack2016

ko hiu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theanhcute

ths

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.