1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "To zwierzę ma długą szyję."

"To zwierzę ma długą szyję."

Translation:This animal has a long neck.

March 1, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Joridiy

¡Jedna żyrafa! :D


https://www.duolingo.com/profile/BaltoSlavic

Czy węże mają długie szyje czy długie ogony?


https://www.duolingo.com/profile/Lord_Pengwyn

To Argentinasaurus


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

The -saurus ending becomes -zaur in Polish :) Argentinosaurus becomes Argentynozaur.


https://www.duolingo.com/profile/jumbo420

It's a whale

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.