Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

Mua bài kiểm tra có tính thời gian rồi thì mở nó ra ở chỗ nào để sử dụng vậy các bạn?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Kiểm tra có tính thời gian chỉ sử dụng ở những bài kiểm tra Nâng cao kĩ năng và phần Củng cố bài học ở từng bài.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

đã hiểu rồi bạn à. cảm ơn nhé

2 năm trước