1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Mua bài kiểm tra có tính thời…

https://www.duolingo.com/profile/TaHuyNam

Mua bài kiểm tra có tính thời gian rồi thì mở nó ra ở chỗ nào để sử dụng vậy các bạn?

March 2, 2016

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Kiểm tra có tính thời gian chỉ sử dụng ở những bài kiểm tra Nâng cao kĩ năng và phần Củng cố bài học ở từng bài.


https://www.duolingo.com/profile/TaHuyNam

đã hiểu rồi bạn à. cảm ơn nhé

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.