https://www.duolingo.com/ngocnguyen302149

thay avatar mà nó không lên thì làm sao

như trên

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 98

https://www.duolingo.com/settings/account. Sau khi chọn ảnh, bạn nhớ click vô nút lưu ở góc phải màn hình

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.