"Αυτός είναι υπεύθυνος για εκείνο το αυτοκινητιστικό ατύχημα."

Μετάφραση:He is responsible for that car accident.

πριν από 2 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/ChristinaBoloti

we could also say " he is responsible for that car crash"

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 16
  • 12
  • 11
  • 4
  • 144

No, a crash is τρακάρισμα, σύγκρουση which is not the only kind of accident. :)

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/ChristinaBoloti

Thank you for your clarification. I see the difference now. You are right of course.

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.