Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Θα αισθανθώ καλά."

Μετάφραση:I am going to feel well.

πριν από 2 χρόνια

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/ChristinaBoloti

why isn't the phrase " i will feel good" accepted as a suitable translation ?

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/Theofa
Theofa
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 6
 • 3
 • 988

"I will feel good" νομίζω ότι και αυτή η πρόταση μπορεί να θεωρηθεί σωστή από τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν είναι κάτι που το έχει αποφασίσει από πριν ότι θα το κάνει. Ευχαριστώ!

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/Apogeotou
Apogeotou
 • 11
 • 11
 • 9
 • 6

As far as I know, "good" is an adjective (καλός/ή/ό) and "well" is an adverb (καλά/καλώς).

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/Theofa
Theofa
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 6
 • 3
 • 988

I think that we all know the expression "I feel good" but again "I will feel good" don't accept. Accepted only the "well" why?

πριν από 1 μήνα