Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đang đợi tôi à?"

Dịch:Are you waiting for me?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuaVua100

Do you waiting for me? có được không mọi người? Và vì sao vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 14
  • 12
  • 19

Vì câu đang ở thì hiện tại tiếp diễn nên không thể sử dung trợ từ do trong câu được nhé bạn.

Câu khẳng định là S + am/is/are + V_ing.

Câu phủ định là S + am/is/are + not +V_ing.

Câu nghi vấn là Am/is/are + S+ V_ing?

2 năm trước