"Tôi thích nhiếp ảnh."

Dịch:I like photography.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Photography nhấn âm 2 Photoghap nhấn âm 1 Đúng ko mọi người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 98
2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 98

Uhm, đúng r bạn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.