Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích nhiếp ảnh."

Dịch:I like photography.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Photography nhấn âm 2 Photoghap nhấn âm 1 Đúng ko mọi người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6
2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Uhm, đúng r bạn

2 năm trước