"Tôi đã mất hộ chiếu của tôi."

Dịch:I lost my passport.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitAnh70074

bạn bảo ngọc nói chí phải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

Nói ngược hồi nào

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.