Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã mất hộ chiếu của tôi."

Dịch:I lost my passport.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitAnh70074

bạn bảo ngọc nói chí phải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

Nói ngược hồi nào

1 năm trước