"Where did you find this key?"

Dịch:Bạn đã tìm ra chiếc chìa khóa này ở đâu ?

March 8, 2016

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Nghe đi nghe lại có hơn chục lần, vẫn không tài nào nghe ra chữ "this". Hix

April 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Trusty80

Bạn nói chính xác. Cứ nghe như miss

October 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LienBatter1

Rõ bực!! không có chữ khóa thì ai hiểu được (chìa )là cái quái gì vậy???vậy mà cũng được....trong đề án answer

December 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thuy408362

Câu này mình dịch đúng không sai từ nào mà vẫn bị sai vậy

March 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dangkhoa171082

This la nay.....dm cu noi do

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/CongPhamChi

nghe chục lần mà cứ như "where did HE find this key"

April 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThAnh809800

Có phải " find out" mà rìm ra rôi dịch là " tìm thấy" mà báo sai vậy các mod

March 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.