https://www.duolingo.com/profile/landahuong

Mời bạn bè

'

Mình thắc mắc là làm sao để mời được bạn bè?

March 8, 2016

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Imgur

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Story_

Alone

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

? Em tặng lingots cho chị đó hả?

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Story_

dạ, quà 8/3 đó chị

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Thui, khỏi đi em, đáng lẽ chị phải tặng em mới đúng

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

@@ rốt cục giờ phải trả mấy em mỗi người mấy lingots #.#

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

Ồ cảm ơn bạn, mình không để ý

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Không có gì đâu bạn <sub>^^</sub>

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/King-Sun

^^

July 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuyduong04

8/3 vui ve tang moi nguoi ne

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/No.Name...

thanks bạn

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrnTrn341872

8/3 vui vẻ nhé mọi người đặc biệt là các bạn nữ

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/No.Name...

thanks bạn

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nghi74

8/3 vui vẻ nhé mọi người nhưng xin lỗi ko tặng mọi người lings được vì mk có ít quá!!! sorry

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/No.Name...

thanks you too

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HAnh386445

nếu muốn biết thi kết bạn đã

January 18, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.