Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trên cái cân của chúng tôi"

Dịch:On our scale

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Trên (theo) tỉ lệ của chúng tôi. Thường sử trong bản đồ, thiết kế , quy hoạch, đất đai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 716

Có thể trên "thước đo của chung tôi"

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

On our scale

11 tháng trước