Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Báo chí"

Dịch:The press

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caotanthiet

Newspaper báo sai là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhSon
HuynhSon
  • 25
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2

Newspaper là tờ báo còn press là từ nói về giới báo chí

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrangVu979328

Ê the press với press đều như nhau đúng ko ?:3 O_o :D :p >< :( :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tngct3

Press : báo chí . H mới biết : )

1 năm trước