Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi lái chiếc xe."

Dịch:I drive the car.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangThao541

câu hỏi phải cụ thể chứ. câu này mà trả lời thì là: Tôi lái chiếc xe ( xe máy, xe đạp, xe hơi.....?) -> phải hỏi ngắn là: Tôi lái chiếc xe hơi ( xe con).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

you are right!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vvv636464

Nên nói rõ là xe gì

2 tuần trước