Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/giatam1

"We will be at that place tomorrow."

giatam1
 • 17
 • 16
 • 12
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
 • 17
 • 16
 • 12

Chúng tôi sẽ ở nơi đó ngày mai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 4

where is it?

2 năm trước